Moje vize pro KDU-ČSL

¨

Proč jsem si vybrala KDU-ČSL

Občas se mě lidé ptají, proč jsem v KDU-ČSL. Odpovídám pořád stejně. KDU-ČSL, respektive lidé s křesťansko-demokratickým smýšlením, jsou mi blízcí svými hodnotami.

Teď se určitě ptáte, které hodnoty to jsou. Na toto téma by se dalo psát či hovořit dlouho. Nicméně to hlavní, alespoň pro mě, je, že křesťansko-demokratické smýšlení staví vždy na první místo člověka v celé jeho jedinečnosti. I křesťanské láska, ať už ji chápeme jakkoli, předpokládá lásku k člověku takovému, jaký je. Také bych na tomto místě uvedla rodinu jako nenahraditelný základ společnosti. Vše ostatní už se odvíjí od těchto dvou premis.

Může být členství v politické straně o naději?

Když se mě lidé ptají, proč KDU-ČSL, odpovídám krom výše uvedeného, že je to pro mě svým způsobem o naději. Václav Havel kdysi pronesl důležitou větu o naději: “Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.” To je právě ono, moje členství v KDU-ČSL je pro mě o naději, tedy jistotě, že má smysl dělat politiku, která může někomu zlepšit život.

Potřebujeme vizi. Jakou vizi chci pro KDU-ČSL.

Pokud se zeptáte deseti různých členů, co pro ně znamená jejich členství v KDU-ČSL a co jsou nejdůležitější priority, dostanete nejspíš deset různých odpovědí. Proto mi osobně přijde nejdůležitější, abychom se dokázali sjednotit na společné vizi.

Moje vize pro KDU-ČSL je především vize společnosti, která vychází ze zmiňovaných křesťansko-demokratických hodnot. KDU-ČSL je garantem toho, že se tato vize naplní. Vize KDU-ČSL, jak ji chápu já, zní takto:

KDU-ČSL je konzervativní strana, pro kterou je na prvním místě vždy člověk jako jedinečná osobnost a která považuje rodinu za nenahraditelný základ společnosti. KDU-ČSL usiluje o svobodnou společnost, která klade důraz na lidskou důstojnost a pospolitost, a proto považuje za důležitou součást svého přirozeného fungování solidaritu mezi různými vrstvami společnosti i mezi generacemi.

Čtyři priority pro KDU-ČSL, které zajistí naplnění vytyčené vize společnosti

Mít vizi považuji za důležité. Je to směr, kterým se chceme vydat. Stejně tak důležité jsou i konkrétní kroky, které musíme udělat, abychom vizi uskutečnili. Pro mě osobně jsou to následující čtyři priority, které považuji za základ politiky KDU-ČSL. Tedy té KDU-ČSL, kterou bych chtěla spoluvytvářet a jejímž prostřednictvím bych ráda měnil k lepšímu život lidí.

1. Bezpečnost a stabilita

Možná to zní jako otřepaná fráze, ale jedna ze základních úloh státu je zajistit bezpečnost vlastních občanů. Myslím, že v tomto ohledu se nám celkem daří. Je to i díky našemu pevnému ukotvení v euroatlantických strukturách. Můžeme mít milion výhrad, ale sny o neutralitě uprostřed střední Evropy jsou dnes i v nejbližší budoucnosti iluzí. Vždy si budeme muset vybrat. I tak ale můžeme vést umírněnou politiku, snažit se o dialog a nevyvolávat zbytečné napětí.

Pravda také je, že čím dál více čelíme novodobým hrozbám, ke kterým patří hybridní válka, vměšování do cizích státních záležitostí a šíření dezinformací. O tom jsem už také napsala několik článků. Důsledkem těchto aktivit je především rozdělená společnost. I tady je úloha nás politiků, zajišťovat bezpečnost v této oblasti, usilovat o stabilitu a napětí ve společnosti tlumit přispíváním ke zmiňované pospolitosti.

Ano, do této oblasti patří i otázka migrace, byť se tomuto tématu mnozí politici v poslední době raději vyhýbají. KDU-ČSL má ve svém akčním plánu pro řešení migrační krize odmítnutí povinných kvót, důraz na pomoc v místě krize, ale také spolupráci napříč Evropou a s dalšími státy. Naprosto s tím souhlasím. Současně také říkám, že jako křesťansko-demokratická strana musíme umět být solidární.

Když mluvím o stabilitě, mám tím na mysli i vnitřní prostředí, právní stát, vymáhání zákonů, rovnost před zákonem. V tomto ohledu nás čeká hodně práce a po posledních událostech se zdá, že v této věci bude co napravovat. Ať už dopadnou kauzy premiéra jakkoli, a rozhodně ho nechci soudit, tak v určité části společnosti jsou patrné obrovské díry v oblasti důvěry v právní stát.

2. Fungující ekonomika a umírněné hospodaření státu

Jsou to spojité nádoby. Prosperující společnost vyžaduje dostatek svobody pro podnikání, minimální omezení a šikanu ze strany státu. Ráda bych, aby KDU-ČSL přispívala k naplnění této premisy. Současný systém kontrolních hlášení a EET, ale celkově byrokratická zátěž tomu příliš nepomáhá. Vím to, sama podnikám.

Také myslím, že jako KDU-ČSL musíme více pomáhat malým a středním podnikům, namísto soustředěné státní podpory velkým korporacím. Do té druhé oblasti směřují obří dotace, často právě na úkor těch malých a středních firem. To platí zvlášť pro zemědělství, kde jako KDU-ČSL musíme hrát aktivnější roli. Zemědělci na nás spoléhají, přitom malé rodinné farmy často bojují o holé přežití. Obecně venkov potřebuje vzpruhu. Otevřít si obchod na vesnici dnes vyžaduje opravdové hrdinství.

Fungující ekonomika předpokládá, že stát nebude přebírat roli podnikatelů, že se spíše zaměří na vytváření prostředí pro férovou soutěž, že bude garantovat vymáhání platnosti smluv a že nebude současně odčerpávat neúměrné finanční prostředky z ekonomiky na populistické nápady politiků.

Konzervativní pojetí státu předpokládá umírněnou rozpočtovou politiku, snižování státních výdajů, snižování státního dluhu, ale také už naznačené omezování byrokracie.

3. Solidarita a pomoc potřebným

Pokud fungují obě předešlé zmiňované oblasti, můžeme se zaměřit na solidaritu a pomoc potřebným, jak předpokládám ve své vizi. To je podle mě důležité poslání právě pro KDU-ČSL. Netvrdím, že jiné strany nemají své sociální programy. Nicméně KDU-ČSL má svůj jedinečný náhled na člověka a vzájemnou solidaritu, že bez nás by tato oblast postrádala právě onen mikroskopický pohled na jednotlivce a optikou některých jiných stran by se redukovala jen na jakýsi instrumentální proces přerozdělování peněz ve společnosti.

Svou práci v této oblasti tradičně opíráme o spolupráci s církvemi, charitou i organizacemi, jako je například Asociace domácí péče. Snažíme se chodit tam, kde jsou potřební.

Pro mě osobně je tu důležitá orientace právě i na rodinu a to v co nejširším pojetí. Patří sem pomoc mladým rodinám s dětmi, stejně jako posilování vztahů mezi generacemi (tj. například i podpora domácí péče) a péče o seniory, ale stejně tak sem patří podané ruce samoživitelkám či samoživitelům. V této souvislosti bych také ráda zmínila, že ani pro KDU-ČSL není tabu vykročit ze schématu vnímání “tradičních rolí” a že třeba i otcové si zaslouží delší otcovskou dovolenou. Tímto nikterak fungování rodiny nenarušíme, ba naopak přispějeme k jejímu zdravému rozvoji a pěstování vztahů v rámci rodiny.

4. Ekologická udržitelnost a zemědělství

Životní prostředí je zásadní téma. Pro mě osobně je velmi důležité. V tradičním konzervativním pojetí je životní prostředí tím, co nás spojuje s minulými i budoucími generacemi. Životní prostředí si musíme chránit. Nejlepší recept na to je, když podpoříme lidi v jejich úsilí pečovat o životní prostředí tam, kde bydlí a žijí své životy.

Ne všechny problémy spojené s životním prostředím a ekologií však dokážeme vyřešit sami. V některých ohledech musí pomoci stát. Moderní konzervativní strana, jakou KDU-ČSL je, se nebojí používat moderní řešení. Jedním z nich je koncept, který nese název cirkulární ekonomika (nebo také oběhová ekonomika). To je ve své podstatě cesta, způsob uvažování, jek zlepšit životní prostředí, ale jak jej také soustavně měnit k lepšímu a snižovat nároky na zdroje (suroviny atp.).

KDU-ČSL má své recepty na péči o krajinu, hodně pozornosti soustředíme na ochranu vody, hodně našich členů je aktivních v MASkách, udržitelný rozvoj venkova je pro nás důležitou prioritou. Jako moderní politická strana nesmíme zapomínat ani na města. Vždyť více než polovina obyvatel České republiky žije ve městech s počtem obyvatel více než 10 tisíc, ve městech s více než 100 tisíc obyvatel pak žije pětina naší populace. V tomto ohledu se můžeme inspirovat, ale také přinášet vlastní řešení.

Životní prostředí je úzce navázáno na zemědělství, zajišťování obživy.

Hlavní cíl, ke kterému musíme směřovat, je podle mě zajištění zemědělské a potravinové soběstačnosti. Osobně si myslím, že v horizontu 20 let bychom se měli dostat minimálně na hodnoty 60-80 %. Podpora rodinných farem, drobných zemědělců a podpora produkce regionálních potravin je pak samozřejmost.

Co si o tom myslíte?

Na závěr se chci zeptat Vás. Souhlasíte s mou vizí a prioritami pro KDU-ČSL? Považujete také za důležité, aby KDU-ČSL usilovala o společnost, kterou jsem popsala ve své vizi, a aby prosazovala uvedené kroky, které povedou k naplnění této vize? 


Inga Petryčka

3 komentáře

 1. Jaroslav Cemper

  Souhlasím s Vámi, nějaké připomínky k jednotlivým bodům jsem napsal, nebude to jednoduché ovšem pokud KDU chce uspět a zlepšit preference, měla by tuto vizi prosazovat.

 2. Milan Linhart

  Vize je správná, plně ji podepisuji. Ještě bych dodal, že mezi prioritní oblasti, mezi prioritní resorty pro KDU-ČSL by mělo patřit školství, zdravotnictví a sociální věci. KDU-ČSL již byla v mnoha vládách, ale nikdy neměla ministra práce a sociálních věcí! Nevzpomínám si ani na žádného ministra školství. Zuzana Roithová byla skvělou, ale také jedinou lidoveckou ministryní zdravotnictví, navíc tam pobyla jen krátce.

  1. ingapetrycka

   Dobrý den, děkuji za dobré postřehy. Školství a vzdělávání určitě ano, myslím, že na této oblasti musíme také ještě zapracovat. Rozhodně to dobře koresponeduje s naší orientací na rodinu a obecně kvalitou života. Zdravotnictví a sociální věci též, to je pak podle mě otázka profilace našich expertů a potenciálního většího volebního úspěchu. Souhlasím s Vámi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

NEWSLETTER

Buďte v obraze!

Přihlašte si můj newsletter a já vám budu posílat to nejzajímavější z mého webu, aby vám už nic neuniklo. Stačí zadat e-mailovou adresu a stisknout tlačítko.