KDU-ČSL má klíče k řešení problémů v krajích. Musíme začít konečně jednat

¨

5 důvodů, proč je KDU-ČSL nejlepší volba pro kraje

Budoucnost krajů je ohrožena. 

To není strašení. 

Stačí si připustit klesající příjmy do veřejných rozpočtů, chaos spojený s koronavirovou krizí, rostoucí nezaměstnanost, nejisté fungování škol, ale i čím dál citelnější dopady sucha. Životní prostředí jako celek je vůbec zásadní kapitolou pro budoucnost krajů, protože prokazatelně ovlivňuje naše zdraví a stojí až za 15 % úmrtí u nás.

Jediná možnost, jak to ustát a najít ze současné situace cestu ven, je kompetentní vedení krajů. Doba experimentování skončila. Teď bude třeba věci řešit s rozmyslem, přesto však rozhodně a v pravý čas, neplýtvat, ale soustředit se na důležité priority. Současně bude potřeba dívat se do budoucna, ukazovat směr a podporovat ostatní v jejich úsilí.

Osobně jsem přesvědčená, že s KDU-ČSL ve vedení krajů se to podaří.

Hned vám také řeknu proč.  

1. Lidovci se práce nebojí a mají zkušenosti

Když se podíváte na kandidátky lidovců (případně koalice, na kterých se podílíme), uvidíte zkušené lidi. Nikoli však kariérní politiky, kteří se dlouhé roky vyhřívají v poslaneckých lavicích, ale pracovité lidi s mnohaletými zkušenostmi z reálných profesí.

Pro příklad nemusím chodit daleko. Náš předseda Marian Jurečka, kandidát na hejtmana v Olomouckém kraji, mimo jiné bývalý ministr zemědělství, je zemědělec. Přestože jako poslanec a předseda strany musí stíhat řadu povinností, můžete ho potkat za volantem kombajnu při žních, který si umí ovšem také vlastnoručně opravit! Řekněte sami, koho jiného byste chtěli za hejtmana úrodné Hané? 

Marian Jurečka provádí opravy kombajnu před výjezdem na žně (Zdroj foto: Favebook Marian Jurečka)

V KDU-ČSL ale nejsme jen zemědělci. Třeba v Plzeňském kraji kandiduje na hejtmanku Ivana Bartošová, která v uplynulých čtyřech letech tvrdě pracovala na zlepšení podmínek v oblasti školství v kraji. Původní profesí je pedagožka a prošla řadu učitelských i řídících funkcí, než se dala na politiku.

A třeba v Jihomoravském kraji kandiduje Jan Grolich, starosta Velatic, což je obec s téměř osmi sty obyvateli. Velatice získaly minulý rok v soutěži Vesnice roku zelenou stuhu za veřejnou zeleň a životní prostředí a také cenu Inovativní obec. Jan Grolich je vedle starostování také advokát. 

2. Nekritizujeme, přinášíme řešení. V době koronavirové krize stojíme doslova v první linii

Na celostátní úrovni jsme opoziční stranou. Smyslem opozice je kontrolovat vládu. Myslím, že v tomto ohledu KDU-ČSL svou funkci plní velmi důsledně. Nejde nám o to kritizovat vládu za každou cenu, ale jde nám o naši zemi a především lidi samotné. Nechceme, aby byli vydáni na milost marketingovému týmu premiéra, zvlášť v této krizové situaci.

Rovnou zdůrazňuji, že krom nevděčné opoziční práce přinášíme návrhy na zlepšení situace, dáváme na stůl naše recepty pro řešení krize i zlepšení životní situace lidí, na které se často zapomíná. Nešetříme si své nápady do budoucna, ale dáváme je na stůl a snažíme se je prosadit. Není výjimkou, že se to daří, byť stojí hodně energie, abychom vládu přesvědčili. Často jsme totiž díky našim stranickým odborníkům o několik kroků dopředu.

Řada z nás se aktivně angažuje i v rámci boje s koronavirem. 

Například náš poslanec MUDr. Vít Kaňkovský se problémy spojenými s COVID-19 zabývá velmi intenzivně. Je to lékař a současně místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví. Od roku 2012 je také krajským zastupitelem na Vysočině a zastupitelem v Třešti. Aktuálně stojí v čele lidovecké krajské kandidátky a pro mě osobně je ztělesněním kompetentního lídra, zkušeného odborníka a ke všemu seriozního člověka, který by měl v čele kraje stát.

Jak jste možná postřehli, sama se dění kolem koronaviru poměrně dost věnuji. Nejen, že o této problematice píšu články na blog (zejména se snažím touto cestou aspoň trošku pomoci těm nejhůře zasaženým, zejména samoživitelům a samoživitelkám), ale také se snažím pomáhat jako dobrovolnice, například s doručováním léků nebo nákupu. V rámci boje v koronavirem jsem napsala dva ebooky, které jsou vám volně k dispozici na mém webu.

Inga Petryčka jako dobrovolnice v rámci iniciativy Pomáháme Praze 2020

3. Máme úctu ke krajině, protože je naším domovem

To není fráze. 

KDU-ČSL je stranou regionů. Naši členové jsou aktivní v řadě spolků, jako jsou dobrovolní hasiči, myslivci, různé kulturní a folklorní spolky, ale i organizace na podporu rozvoje regionů.

Jsme konzervativní stranou, krajinu chápeme jako hodnotu, kterou nám zanechali naši předkové, a my se o ni chceme starat tak, abychom ji mohli v dobrém stavu předat zase dalším generacím.

Z toho také jasně vyplývá, že péče o krajinu je naší prioritou. Věřím, že jsme v tom uvěřitelní.

Osobně vnímám slovní spojení “péče o krajinu” jako svým způsobem familiérní označení pro životní prostředí, potažmo ekologii. Patří sem samozřejmě kvalita ovzduší, péče o naše lesy, hospodaření s vodou a boj se suchem, ale neméně také kvalita potravin. Pro mě osobně je to všechno naprosto zásadní, sama se hodně zabývám ekologií a oběhovým hospodařením.

Na co jiného, než na péči o krajinu, chcete dát důraz v krajských volbách?
Pokud byste chtěli nějaké hmatatelnější důkazy, že této oblasti lidovci rozumí, a nestačí zmínka o Velaticích, doporučuji sledovat kolegu Petra Hladíka z Brna. On sám se jako náměstek brněnské primátorky velmi aktivně snaží ozelenit Brno. Vedle toho aktuálně točí krátké reportáže z obcí, kde se pustili do realizace projektů na podporu životního prostředí. Řeknu vám, je to opravdu úžasné a inspirující!

A ještě jeden příklad. Tentokrát jižní Čechy. Tady máme v čele kandidátky mladého a energického politika Františka Talíře. I zde dávají velký důraz na životní prostředí, zejména boj se suchem a hospodaření s vodou v krajině. Nicméně František a jeho tým sestavili pro nadcházející čtyřleté volební období tzv. Marshallův plán pro Jihočeský kraj, který má přesah i do dalších oblastí. Všechny však mají jedno společné – zlepšení životních podmínek a kvality života obyvatel kraje.

4. Jsme strana lidová. Politiku děláme s lidmi a pro lidi

Tak předně. Nejsme stranou velkých měst, neřešíme abstraktní problémy, nevedeme salonní debaty.

Máme stovky zastupitelů po celé republice, desítky starostů a místostarostů ve středně velkých městech, menších městečkách, vesnicích i těch nejzapadlejších vískách. 

KDU-ČSL tvoří více než 22 tisíc členů, jejich rodinných příslušníků a tisíce dalších příznivců napříč různými skupinami obyvatel a nejrozmanitějších profesí.

Není to jen o funkcích. Politiku děláme pro lidi a především s lidmi trávíme čas.

My, lidovci, jsme skutečně spojeni s regiony na té nejdůležitější úrovni, to jest na úrovni mezilidských vztahů, přátelství i společných aktivit ve prospěch široké veřejnosti či skupin skutečně potřebných lidí, na které z centra jen sotvakdo dohlédne. To ostatně vidíme i v této současné krizi, kdy se stále zapomíná na ty, co se nedokáží sami účinně bránit dopadům krize.

Dovolím si říct, že jsme skuteční lidé, že se pohybujeme mezi lidmi, známe jejich problémy a potřeby. Nejsme stranou několika lidí, neřku-li elit, které dělají rozhodnutí od stolu.

Navíc máme na co navazovat. A nemyslím tím jen více než stoletou historii naší strany. Spíše tím myslím tradice a osvědčené postupy našich babiček a dědečků, kterých se držíme v každodenním životě i v péči o naše domovy. Samozřejmě se nebráníme pokroku a inovacím, jak už jsem vlastně ukázala na příkladech výše, nicméně je vždy potřeba noviny nechat prověřit v praxi.

5. Fungujeme jako tým. A tak to bude i v krajích

Pokud trošku sledujete politiku, nejspíš jste zaznamenali, že se vedení KDU-ČSL poněkud proměnilo. Přišla nová energie, nové výzvy, ale současně ve vedení zůstali lidé, kteří zachovávají kontinuitu s předchozím směřováním strany. (Na rozdíl od jiných stran) neházíme přes palubu ani bývalé předsedy, naopak si jejich práce vážíme a stále se opíráme o jejich zkušenosti. 

Těší mě i to, že máme ve vedení různou směsici lidí, kteří působí ve Sněmovně, Senátu, v regionech i Europarlamentu. Navíc se zabývají různými oblastmi politiky, takže se perfektně doplňují. 

Je to týmová hra. A tak by to mělo být. Nejsme strana jednoho autokrata, ani strana sólistů. Osobně beru jako velmi důležité i to, že máme ve svých řadách mnoho schopných a úspěšných žen. Ženy v politice nejsou pro KDU-ČSL jen fráze.

KDU-ČSL je i stranou žen (Foto je ze sjezdu strany v roce 2019)

Díky našemu ukotvení v regionech máme navíc bohatou síť kontaktů, přes které můžeme řešit, a také řešíme, velmi pružně problémy i v těch nejvzdálenějších koutech republiky, aniž bychom potřebovali číslo na jednoho všemocného předsedu. Je radost účastnit se stranických setkání a akcí napříč republikou, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně si pomáhat. V tom je bohatství KDU-ČSL.

Především tím chci říci ale to, že pokud dáte důvěru KDU-ČSL, pošlete do vedení krajů týmy lidí, kteří umí a jsou zvyklí spolupracovat, a dokáží na základě týmové hry spojovat lidi z různých oblastí pro dobro věci, nikoli řešit nějaké pochybné zájmy za zavřenými dveřmi.

Vsaďte na jistotu. Volte KDU-ČSL

Věřím, že jsem vám nabídla dost důvodů k tomu, abyste se přiklonili k mému názoru, že je KDU-ČSL opravdu tou nejlepší volbou pro budoucnost našich krajů i České republiky.

Pokud přesto váháte, vězte, že v případě lidovců nebudete riskovat žádné experimenty. Je to časem ověřená jistota, že správu kraje svěříte do těch nejlepších rukou. Ostatně, o tom svědčí i dlouhodobá vysoká voličská podpora některých našich hejtmanů, současných i bývalých. 

Budoucnost kraj je v rukách nás všech!

Inga Petryčka

4 komentáře

 1. Ludmila

  Přeji KDU aby ve volbách obstála. Uvidime jak dopadne po volbách. Mně osobně vadí
  v politice neupřímnost a podrazáctví!

  1. ingapetrycka

   V tom jsme zcela zajedno. Věřím, že se to postupně změní a že tomu napomohou i tyto volby.

 2. Moravec

  Jo bývalí ministr zemědělství Lux který zničil zemědělství v Česku,Bělobrádek má klíče k prosperitě s Posseltem od sudeťáků,Šojdrová má také klíče s migranty.Tak přeji celé KDU ČSL veselý a bezbolestný zánik do zapomnění. Tak šup šup táněte

  1. ingapetrycka

   Dobrý den, pane Moravče.

   To jsou velmi tendenční názory, které se nezakládají na pravdě a tu pravdu záměrně ohýbají, vše s jediným cílem poškodit KDU-ČSL. Pokud máte zájem skutečně zjistit, jak to je, přečtěte si tento můj článek: https://www.ingapetrycka.cz/tri-myty-o-kdu-a-jak-se-z-nich-poucit.

   V každém případě Vám přeji, ať se Vám daří.

   Inga Petryčka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

NEWSLETTER

Buďte v obraze!

Přihlašte si můj newsletter a já vám budu posílat to nejzajímavější z mého webu, aby vám už nic neuniklo. Stačí zadat e-mailovou adresu a stisknout tlačítko.