Jak se připravit na další krizi?

¨

Předčasná otázka?

Zdá se vám tato otázka předčasná, nebo dokonce nadbytečná?   

Podle mě současná situace ukazuje, že rozhodně není ani předčasná, ani nadbytečná. Naše připravenost na krizi související s šířením nakažlivých infekčních nemocí není vůbec dobrá. Nechci však rozebírat vládu a hodnotit její kroky, ale chci se na celou věc podívat z trochu jiného úhlu pohledu.

S masovým šířením infekčních chorob nepočítáme

Současné dění ukazuje, že s podobnými událostmi, jako je šíření COVID-19, takřka vůbec nepočítáme.

Žijeme v přesvědčení, tedy nejspíš většina z nás, že se nás epidemie zákeřných nemocí netýkají. Bereme je tak, že jsou jen jakýmsi jevem postihujícím africké či východoasijské regiony, a my o nich slýcháme maximálně z televizních obrazovek.

Ano, každý rok proběhne médii série zpráv o chřipkové epidemii. Nicméně fungování společnosti to nijak zvlášť neovlivňuje a ani to většinou nijak celoplošně neřešíme. V takových situacích maximálně zazní z úst lékařů doporučení nechat se očkovat, případně se lokálně uzavřou školy v nejvíce zasažených lokalitách. Rozsah opatření v případě chřipkových epidemií se však ani trochu neblíží tomu, co zažíváme dnes.

To, že je šíření rozsáhlých a nebezpečných nemocí mimo naše mentální nastavení, dokládá i Bezpečnostní strategie České republiky. Její poslední verze byla schválená v roce 2015 za premiéra Sobotky.  Infekčním nemocem, ze kterých se může vyklubat epidemie, je tu věnován jeden odstavec. JEDEN odstavec z celých 24 stran dokumentu.

Cituji:

V případě výskytu a šíření infekčních onemocnění s pandemickým potenciálem vláda na národní úrovni přijímá adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatření a vytváří podmínky pro poskytování zdravotní péče. Orgány ochrany veřejného zdraví zajistí rychlou a validní výměnu informací o šíření onemocnění a o přijímaných protiopatřeních na mezinárodní úrovni.

Musíme být připravení a naprosto přesně vědět, co dělat. Jako na Taiwanu.

Dnešní zkušenost ukazuje, že bychom měli problematice věnovat nejen více prostoru v rámci bezpečnostní strategie naší země, ale měli bychom mít dost možná i samostatnou strategii, či lépe řečeno kuchařku, jak v takovýchto situacích postupovat. Třeba takový Taiwan má strategický plán pro případ chřipkových pandemií, který jasně říká, co a v jakých případech dělat.

Taiwanská strategie určuje, jaká opatření a v jakou chvíli je potřeba spustit, aby se minimalizovalo šíření nákazy. Strategie se zabývá různými úrovněmi krizového řízení, tj. celonárodní, lokální, individuální atp. Vše stručně, jasně, včetně klíčových ukazatelů, kdy k danému opatření přistoupit. Není potřeba řešit rozhodovací dilemata, až nastanou problémy, kdy na to navíc není čas.

Když se podívám například na úroveň lokální (komunitní), je zde 13 jasně daných opatření, resp. strategií, pro různé situace. Karanténa, preventivní kontrola a identifikace nákazy na veřejných shromážděních, opatření proti šíření nákazy ve veřejné dopravě, zrušení veřejných akcí, omezení nebo uzavření škol, uzavření veřejných institucí, opatření pro rychlé zamezení šíření nákazy (v počátečních fázích výskytu), ukrytí (doporučení nevycházet, nikoli však nucená karanténa), omezení vnitrostátního cestování a lokální izolace. Dokument pojmenovává též spektrum důležitých ochranných pomůcek pro obyvatele i zdravotnická zařízení. Zkrátka vše pro to, aby byla země připravená a aby všichni věděli, co mají při epidemických či pandemických událostech dělat.

Pomozme lidem s jejich přípravou na úrovni jednotlivců

Bezpečností strategie na úrovni státu a konkrétní pandemické plány jsou pro zvládání krize velmi důležité. Musíme je mít a neměli bychom s jejich vytvořením otálet. Další krize podobného typu přijde zcela určitě. Takřka všichni epidemiologové, kteří dostali prostor v médiích, to více či méně potvrdili i v případě samotného koronaviru.

Podle mě je však stejně důležité, aby byli připraveni i lidé samotní na úrovni domácností a jednotlivců, protože právě tady se rozhoduje, jestli krizi zvládneme.

Těžko samozřejmě zajistíme, aby každý občan České republiky věděl, co má v krizových okamžicích dělat. Nicméně můžeme alespoň zapracovat na tom, abychom lidem poskytli maximum informací a zvýšili šanci, že budou připraveni. Potřebujeme dát obyvatelům naší země takzvaně alespoň něco do ruky, dát jim minimum něčeho, co jim pomůže krizové situace zvládnout.

Tři pilíře pro zvládání krize

Abychom zvýšili kompetence obyvatel a tím pádem jejich reálné schopnosti pro zvládání krizí, musíme přistoupit k určitým opatřením. Nejsem z těch, kdo by chtěla sahat k nějakým drastickým opatřením nebo totalitním praktikám. To ani v náznaku. Přípravu bych držela v rovině prevence. Důležitá je samozřejmě i osobní odpovědnost každého z nás.
Zcela konkrétně navrhuji, abychom přípravu obyvatel založili na těchto třech pilířích:

  1. Povinná lékárnička a krizová výbava v každé domácnosti
  2. Každoroční školení první pomoci
  3. Příručka – manuál pro zvládání krize

Tato tři opatření spojuje snaha udržet se při životě a v maximální kondici z pohledu zdravotního stavu, když nastane nečekaný problém, který znemožní lidem vycházet z domu, případně je bude držet v jiném nuceném úkrytu. V takových chvílích se velmi hodí výbava a znalosti, jak sobě nebo blízkým pomoci v případě ohrožení zdraví, zranění či nemoci. Události v posledních týdnech ukázaly, že řada z nás neví, co vlastně potřebuje, když dojde k omezení pohybu a dojít pro potraviny do potraviny může znamenat problém.

Být připravený také znamená, že nás jen tak neochromí panika ze strachu a neznámého.

Příručka pro zvládání krize do každé rodiny

Doslova. Kde jinde najdou lidé pohromadě takto zásadní informace a ke všemu je budou mít k dispozici ve zlomových okamžicích? Internet vždy fungovat nemusí. Navíc, zkuste si vyhledat na českém internetu tento typ informací. Tipuji, že příliš stránek, kde bude vše na jednom místě v přehledné formě, nenajdete.

Myslím si proto, že tento typ příručky je opravdu důležitý a že by jej měli mít k dispozici všechny domácnosti. Měli bychom do výroby této brožury zainvestovat. Vyplatí se to.

Krizový manuál by měla zajistit vláda přinejmenším pro každou domácnost a měla by jej distribuovat do důležitých veřejných institucí, jako jsou úřady, školy, sportoviště, a měly by jej mít k dispozici též firmy. Nesmíme nic podceňovat. Tato příručka musí obsahovat popis základních situací v krizi, důležitá telefonní čísla i schéma krizového řízení na celostátní i lokální úrovni.

Připouštím samozřejmě diskusi nad tím, jak se nejlépe připravit na budoucí krize. Důležité však je, že musíme začít co nejdříve a brát to opravdu vážně.

Nabízím první krok: E-book zdarma

Ráda přispěji k realizaci plánu. Nabízím proto první krok. Připravila jsem pro vás brožurku, která obsahuje informace, co dělat v prvních okamžicích, když udeří krize. Součástí brožurky je také přehled vybavení a pomůcek, které byste měli mít doma pro takové případy po ruce.

Brožurku Jak zvládnout krizové situace si zdarma stáhněte přímo na mém webu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

NEWSLETTER

Buďte v obraze!

Přihlašte si můj newsletter a já vám budu posílat to nejzajímavější z mého webu, aby vám už nic neuniklo. Stačí zadat e-mailovou adresu a stisknout tlačítko.